A+ R A-

IANUARIE 2017

 
CLAAS Newsletter - Dac? nu vizualiza?i corect Newsletter-ul v? rug?m s? ap?sa?i aici Versiune Online.
 
 
Noută?i de la CLAAS.
 
Noută?i de la CLAAS.   31.01.2017
 
 
Stimate Domn,

Sper?m c? 2017 v-a g?sit s?n?to?i, puternici ?i preg?ti?i pentru un an cu provoc?ri, pe care suntem siguri c? le ve?i face fa?? cu brio.

Pentru prima edi?ie a Newsletter-ului din acest an, v-am preg?tit câteva subiecte interesante, pe care le ve?i putea descoperi pe larg în cele ce urmeaz?:
  • Cositoarea CLAAS DISCO 1100 TREND
  • Greblele de adunat CLAAS LINER 1600, 1600 TWIN ?i 1700
  • Controlul func?iilor ISOBUS prin terminalul S10
 
 
Finn Petersen
Director General
 
 
Luigi Radu
Director Vânz?ri ?i Marketing
 
Pentru orice informa?ii ?i oferte personalizate speciali?tii no?tri v? stau ca întotdeauna cu pl?cere la dispozi?ie:
 
 
CLAAS Timi?oara:  
Dealer S.C.Agrocomer? Holding S.A.
Tel.+40746.088.300
Filiala Satu Mare
Tel.+40752.230.609
Filiala Oltenia
Tel.+40746.088.302
Filiala Cluj
Tel.+40746.155.177
Filiala Mure?
Tel.+40755.043.524
Filiala Alba
Tel.+40755.043.518
   
CLAAS Alexandria:  
Dealer: S.C. Proinvest SRL
Tel.+40741.094.047
Filiala Buftea
Tel.+40740.303.577
Filiala Giurgiu
Tel. +40246.210.601
 
   
CLAAS Br?ila:  
Dealer: S.C. Serv Class SRL
Tel.+40728.028.834
Filiala Vaslui
Tel.+40725.347.881
S.C. Ursa Mare SRL Suceava
Tel.+40751.260.410
S.C. Tehnoland Urziceni SRL
Tel.+40722.347.100
S.C. Agricola 96 ?ig?na?i S.A.
Tel.+40762.207.641
 
   
CLAAS Constan?a:  
Dealer S.C. Proagroservice SRL
Tel.+40744.487.560
Filiala C?l?ra?i
Tel.+40744.682.634
Filiala Tulcea
Tel.+40748.238.127
 
 
Cu stimă,
Finn Petersen
 

 
Cositoarea CLAAS DISCO 1100 TREND cu o l??ime de lucru de 10,70 m.
 
Cositoarea CLAAS DISCO 1100 TREND cu o l??ime de lucru de 10,70 m.
 
Pentru utilizarea intensiv? a p??unilor este necesar un nivel înalt de eficien??. În condi?ii meteorologice nefavorabile, calitatea furajelor depinde de multe ori de viteza de recoltare. CLAAS v? prezint? cositoarea DISCO 1100 TREND, ce garanteaz? un nivel ridicat de eficien?? în exploatarea p??unilor datorit? utiliz?rii simple ?i l??imii de lucru foarte mari, de 10,70 m.
Acesta a fost creat? pe baza modelului DISCO 1100 C BUSINESS. Lansat? anul trecut ?i având aceea?i l??ime de lucru, aceasta este cea mai eficient? cositoare tractat?, cu condi?ionator, disponibil? pe pia??. Prin modelul DISCO 1100 TREND, CLAAS ofer? acum aceast? cositoare f?r? condi?ionator ?i cu utilizare simpl?, ideal? pentru fermierii care utilizeaz? propriul echipament pentru exploatarea p??unilor.

Tehnologie pe termen lung

Cositoarea DISCO 1100 TREND îmbin? un nivel înalt de eficien?? cu o tehnologie simpl? ?i fiabil? pe termen lung. Modul de func?ionare a acesteia este pur mecanic, cu excep?ia unui terminal de comand? electronic, cu ajutorul c?ruia pot fi selectate diferite func?ii, cum ar fi ridicarea individual? a cositorilor. Toate celelalte func?ii pot fi controlate cu u?urin?? de operator utilizând supapele hidraulice ale tractorului, astfel c? aceast? cositoare este perfect adaptat? pentru utilizarea cu tractoare echipate simplu, de minim 160 CP.
 
 
Cositoarea func?ioneaz? utilizând unitatea de t?iere  MAX CUT ?i sistemul de sus?inere ACTIVE FLOAT cu eficien?? dovedit?. Cu ajutorul sistemului ACTIVE FLOAT, operatorul poate adapta în orice moment presiunea de ap?sare a celor dou? cositori în timpul utiliz?rii, ca r?spuns la condi?iile schimb?toare. La fel ca pentru toate cositorile DISCO, sunt disponibile op?ional ap?r?tori ?i ap?r?tori pentru t?iere la în?l?ime sau ap?r?tori pentru t?iere la în?l?ime dubl?, astfel încât s? poat? fi modificat? în?l?imea de t?iere. Raportul de transmisie favorabil permite, de asemenea, ac?ionarea cositorii la o tura?ie redus?, de 850 rpm, reducând în mod semnificativ consumul de motorin?.

Protec?ie împotriva coliziunilor

Durata mare de via?? a cositorii DISCO 1100 TREND este asigurat? de o gam? larg? de dispozitive de protec?ie. În eventualitatea unei coliziuni, sistemul de protec?ie la suprasarcin? SAFETY LINK protejeaz? elementul de antrenare a unit??ii de t?iere. Dispozitivul hidraulic de siguran?? cu func?ionare continu? ofer? protec?ie suplimentar? pentru ambele cositori. Cilindrii sunt activa?i la o presiune specific?, iar cositoarea este pivotat? în spate ?i în sus. Datorit? presiunii constante a uleiului în sistem, cositoarea respectiv? este pivotat? înapoi în pozi?ia de lucru dup? ce a fost dep??it obstacolul.

Transport rutier compact

 
 
Transportul pe ?osea nu este o problem?, în ciuda l??imii mari de lucru. Bra?ele telescopice deplaseaz? cu u?urin?? cositoarea în pozi?ie vertical? în spatele tractorului.  Protec?iile de siguran?? sunt pliate automat în lateral sau în sus. Prin urmare, ansamblul tractor/cositoare este sigur ?i pentru transportul rutier, manevrabil ?i compact în timpul transportului, având mai pu?in de 4,0 m în?l?ime ?i 3,0 m l??ime. De asemenea, poate fi parcat în pozi?ia de transport.

Cuplarea ?i decuplarea sunt deosebit de simple. La fel ca celelalte modele DISCO, cositoarea DISCO 1100 TREND este echipat? cu dispozitive hidraulice de cuplare KENNFIXX. Furtunurile hidraulice sunt depozitate în siguran?? ?i protejate în pozi?ia de parcare datorit? suportului magnetic.

De asemenea, cositoarea poate fi echipat? cu lumini de lucru LED.

Cositoarea tractat? din seria 50

 
 
CLAAS a ad?ugat un model nou la seria de cositori tractate 50, DISCO 3150 TC FLAPGROUPER, care are un design nou ?i este echipat cu unitatea de t?iere MAX CUT. În plus, noul model este echipat cu dispozitive lungi de formare a brazdei, controlate hidraulic, ce permit formarea unei brazde duble, având l??imea de aproximativ 3,0 m. Astfel, brazda este ideal? pentru utilajul de recoltat echipat cu un pick-up lat. Aceast? procedur? este utilizat? pe scar? larg? în Fran?a.

De asemenea, CLAAS ofer? dou? op?iuni noi pentru cositorile din seria 50. La fel ca pentru seria CONTOUR, un dispozitiv stabil de parcare este disponibil acum ?i pentru modelele mai simple. Astfel, cositoarea poate fi parcat? cu u?urin?? pe cadrul de depozitare în pozi?ia de transport. O alt? caracteristic? nou? este limitatorul modern pentru cap?t de rând pentru modelele f?r? condi?ionator. Aceasta înseamn? c? ridicarea este limitat? în mod automat prin intermediul unei supape hidraulice, iar în?l?imea este selectat? de operator prin intermediul unui orificiu.
 

 
Grebla de adunat CLAAS LINER cu depunerea lateral? a materialului - trei modele noi pentru toate cerin?ele.
 
Grebla de adunat CLAAS LINER cu depunerea lateral? a materialului - trei modele noi pentru toate cerin?ele.
 
CLAAS a introdus în portofoliul s?u trei modele de greble de adunat cu doi rotori, care vor prezenta un interes deosebit pentru companiile ce utilizeaz? echipamente proprii. Cele dou? modele, LINER 1600 ?i 1600 TWIN, înlocuiesc modelul LINER 1250 cu eficien?? dovedit?. Productivul LINER 1700 se al?tur? gamei de echipamente cu l??imi de lucru mai mari, CLAAS oferind astfel ?apte modele diferite în acest segment, care pot îndeplini orice cerin??.
 
 
Noile modele LINER pot fi operate u?or ?i confortabil f?r? a necesita un terminal de comand?, ci prin intermediul supapelor hidraulice ale tractorului. În cazul celor dou? modele mai mici, elementul principal de ac?ionare a fost mutat din pozi?ia central? în spate, ceea ce înseamn? c? acum toate modelele au un cadru înalt ?i cilindri externi rabatabili. Acest lucru asigur? o în?l?ime de lucru mai mare de 50 cm ?i garanteaz? pozi?ionarea stabil?, atât pe o suprafa?? înclinat?, cât ?i pe ?osea.  Pe ?osele este posibil? atingerea unei viteze de pân? la 50 km/h.
 
 
Elementul central – suspensia universal? a rotorilor.

Elementul central al noii greble de adunat LINER cu depunere lateral? a materialului este suspensia universal? a rotorilor, cu eficien?? dovedit?. Fiecare rotor are o suspensie individual? ?i se poate adapta în orice direc?ie la conturul solului. O articula?ie sferic? la extremitatea frontal? asigur? o mobilitate ridicat? a întregului corp al rotorului, astfel încât grebla de adunat LINER se poate adapta întotdeauna în mod optim la conturul solului. ?asiul rotorului noilor modele se poate deplasa liber, prevenind deterior?rile cauzate de ro?i, chiar ?i în timpul virajelor strânse. În plus, ?asiul principal cu volum mare asigur? stabilitatea de excep?ie a greblelor de adunat pe suprafe?e înclinate. Modelul LINER 1700 este disponibil, de asemenea, cu un ?asiu cu 6 ro?i.
 
 
Lubrifiere constant? a angrenajului greblei de adunat.

Carcasele rotorilor tuturor celor trei modele noi LINER 1700 sunt închise ermetic ?i lubrifiate constant. Acestea au o transmisie simpl? a puterii prin intermediul arborilor cardanici exteriori, intervale de lubrifiere lungi, de 250 ore ?i angrenaje auxiliare noi, stabile. Fiecare rotor este securizat în mod individual prin intermediul unui limitator de cuplu cu cam?. Modelele CLAAS LINER 1600 ?i 1600 TWIN au o l??ime de lucru de 6,20 m sau 6,90 m ?i func?ioneaz? cu cei mai mici rotori disponibili, cu diametrul de 2,90 m. Cele unsprezece bra?e cu gheare sunt fixate ferm pe carcas?. Un punct de îndoire presetat la îmbinarea cu carcasa previne deteriorarea extins? în cazul unei coliziuni. CLAAS LINER 1700 are o l??ime de lucru de 6,60 m. Având un diametru de 3,20 m, rotorii sunt pu?in mai mari decât cei ai modelelor din seria 1600. O alt? diferen?? este fixarea ghearelor PROFIX, care asigur? conectarea f?r? joc la carcas? a bra?elor cu gheare ale noului LINER 1700, pentru reducerea la minim a uzurii. Bra?ele cu gheare sunt fixate prin intermediul unui suport simplu ?i pot fi înlocuite cu u?urin??, dac? este necesar.
 
 
Colectare curat? a materialului, f?r? murd?rire.

Toate cele trei modele sunt echipate cu gheare cu unghi dublu, o inova?ie CLAAS utilizat? cu succes pentru toate greblele de adunat timp de peste 15 ani. Forma lor specific? asigur? pozi?ionarea în permanen?? a ghearelor astfel încât s? prind? bine materialul ?i s? func?ioneze uniform ?i fiabil, în toate condi?iile de operare. Ghearele permit adunarea curat? chiar ?i a unor volume mari de material ?i reducerea semnificativ? a murd?riei.

Transport u?or

În pozi?ia de transport, în?l?imea tuturor modelelor noi este mai mic? de 4,0 m, ceea ce înseamn? c? nu este necesar? demontarea bra?elor. La modelul LINER 1700, protec?ia greblei de adunat se pliaz? automat în pozi?ia de transport prin intermediul unui paralelogram sau poate fi pliat? hidraulic. Op?ional, este disponibil? ?i o protec?ie reglabil? hidraulic pentru ambele modele 1600, o alt? protec?ie fiind disponibil? pentru modelul 1600 TWIN, ce permite utilizarea în modul de depunere pe dou? brazde.

În plus, toate cele trei modele au acum numeroase func?ii care faciliteaz? operarea echipamentului. Acestea includ, de exemplu, un stand de sus?inere lat ?i stabil, o supap? reglabil? pentru setarea vitezei de coborâre ?i un bloc de supape pentru reglarea decalajului dintre rotorii fa?? ?i spate în timpul ridic?rii sau coborârii.

Noile modele LINER 1600, 1600 TWIN ?i 1700 sunt disponibile începând cu acest an.
 

 
Terminalul CLAAS S10 controleaz? toate func?iile ISOBUS.
 
Terminalul CLAAS S10 controleaz? toate func?iile ISOBUS.
 
CLAAS S10 este un terminal central care controleaz? ?i monitorizeaz? func?iile importante ale tractorului ?i utilajului. Pe lâng? sistemele de direc?ie ?i camerele video, terminalul universal S10 poate controla ?i dispozitivele ISOBUS. În prezent, CLAAS ?i-a l?rgit spectrul de operare cu noile func?ii ISOBUS „Section Control” ?i „Task Management”, ceea ce înseamn? c? în viitor va fi posibil controlul tuturor func?iilor ISOBUS cu ajutorul unui singur terminal.

Func?iile de control suplimentare ale terminalului S10 ofer? operatorului ?i mai multe op?iuni de utilizare a tractorului. ?i în trecut puteau fi controlate, reglate ?i optimizate în timpul utiliz?rii toate implementele ISOBUS, prin intermediul afi?ajului S10, cu ajutorul func?iei ISOBUS UT.
 
 
Section Control – controlul automat al sec?iunii.

Cu func?ia Section Control nou integrat? este prevenit? suprapunerea nedorit? prin intermediul controlului automat al sec?iunii ?i opririi anumitor ac?iuni, fie c? este vorba despre pulverizatorul pentru protec?ia recoltei, împr??tietorul de îngr???mânt sau sem?n?toare. De asemenea, sunt disponibile op?iuni de reglare individual? pentru sec?iunile cu forme incomode de la cap?t de rând ?i pentru restul suprafe?ei.
 
 
Task Management – gestionare pentru profesioni?ti.

Integrarea func?iei ISOBUS Task Management în sistemul de comand? al terminalului S10 va fi deosebit de interesant? pentru contractorii ?i managerii care r?spund de opera?iuni mai mari. CLAAS ofer? op?iunile TC Basic ?i TC Geo pentru func?ia Task Management.

Utilizând programul Task Management de pe PC-ul de la birou pot fi create comenzi detaliate de lucr?ri pentru sec?iuni individuale, acestea fiind apoi transmise tractorului respectiv.  Dac? este necesar, operatorul poate modifica ?i optimiza oricând datele sarcinii prin intermediul terminalului S10. În combina?ie cu un software de gestionare a fermei pot fi urm?rite cu u?urin??, simultan, documenta?ii ce implic? condi?ion?ri reciproce.

În plus, op?iunea TC Geo a func?iei Task Management asigur? înregistrarea celor mai importante date pentru parametri corec?i în cadrul fiec?rei sec?iuni, cum ar fi cantit??ile de îngr???mânt sau pesticide utilizate. Aceste date sunt transmise de la tractor c?tre software-ul central utilizat pentru opera?iune ?i servesc ca baz? pentru crearea comenzilor viitoare de lucr?ri. Acest lucru permite utilizarea optim? a îngr???mintelor ?i pesticidelor necesare pentru productivitatea respectiv?, rezultând o reducere a costului materialelor opera?ionale ?i a impactului asupra mediului.  

Un exemplu în acest sens este utilizarea CROP SENSOR CLAAS ISARIA (senzor pentru recolt?) împreun? cu un împr??tietor de îngr???mânt cu ISOBUS. În acest caz, terminalul S10 îmbin? controlul celor dou? dispozitive ISOBUS ?i proceseaz? simultan h?r?ile de aplicare cu referin?e geografice.

Controlul suplimentar al func?iilor ISOBUS Section Control ?i Task Management prin intermediul terminalului S10 sunt disponibile pentru toate tractoarele CLAAS din gama ARION pân? la gama XERION an model 2017, precum ?i ca echipare ulterioar? pentru tractoarele fabricate de ter?i.
 

 
         
Contact
CLAAS Regional Center
South East Europe
Sos. Bucuresti - Urziceni Nr. 68 C Birou1
077010 Comuna Afumati
Ilfov, România
Nr. Registrul Comertului: J23/1468/2012
Cod fiscal : RO 30247372

E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Internet: www.claas.ro
   
Conducerea companiei:
Thomas Böck*
Lothar Kriszun*
Hans Lampert*
Hermann Lohbeck
Bernd Ludewig
Jan-Hendrik Mohr
*Director Executiv al Helmut Claas GmbH

Pre?edint? a Consiliului de Supraveghere:
Cathrina Claas-Mühlhäuser

Pre?edinte al comitetului de ac?ionari:
Helmut Claas

CIF: DE 160 410 788                         

Meteo

Cursul BNR

Vizitatori

ï»ż
Vizite azi:3
Vizite ieri:56
Luna aceasta::1059
Luna trecuta:2226
Anul acesta1059

Contact

Sos. Tulcei nr. 34, Ovidiu
jud. Constanta, Romania
Tel: 0241.255.930
Fax: 0241.255.022
Mob: 0758.033.227

ORAR FUNCTIONARE:
L-V 08.00-16.00, S-D Inchis

ORAR DE VARA:
L-V 07.30-18.00, S-D 08.00-14.00