A+ R A-

Iulie 2017

 
Noută?i de la CLAAS.
 
Noută?i de la CLAAS.   19.07.2017
 
 
,

De curând a avut loc lansarea inova?iilor CLAAS pentru anul finaciar 2017/2018. Momentan evenimentul a fost dedicat presei de specialitate, în cadrul c?ruia au fost peste 120 de jurnali?ti din 25 de ??ri.

Prezentarea nout??ilor pentru publicul larg se va face în luna noiembrie la expozi?ia interna?ional? AGRITECHNICA HANOVRA 2017.
 
 
Finn Petersen
Director General
 
 
Luigi Radu
Director Vânz?ri ?i Marketing
 
Pân? atunci îns? suntem bucuro?i s? v? dezv?luim pe parcursul urm?toarelor edi?ii ale Newsletter-ului CLAAS informa?ii interesante despre nout??ile noastre. În edi?ia de ast?zi v? invit?m s? citi?i despre:
  • Noua genera?ie de tractoare din gama de mare putere AXION 900, pentru contractorii din agricultur? ?i fermele de mari dimensiuni
  • Noua genera?ie de tractoare ARION 600 / 500, potrivite atât pentru lucrul în câmp ?i pe p??uni, cât ?i pentru aplica?ii de transport ?i cu înc?rc?tor frontal pentru activit??ile din ferme.
  • P?trunde?i în mediul virtual cu ajutorul ghidului interactiv pentru tractoare CLAAS.
În încheiere, avem deosebita pl?cere s? v? aducem la cuno?tin?? c? am relansat noua pagin? web www.claas.ro, cu un nou design mai accesibil decât cel anterior, prin care dorim s? oferim vizitatorilor no?tri un acces mai bun ?i mai rapid la informa?ii.

Ve?i g?si numeroase informa?ii atât despre utilajele noastre, cât ?i despre piese de schimb ?i service. De asemenea, ve?i reg?si aici ?i sec?iunea utilajelor de ocazie FIRST CLAAS USED, unde pute?i g?si listate toate utilajele aflate în stocul nostru. 

V? ur?m vizionare pl?cut?, indiferent de dispozitivul de pe care v? decide?i s? naviga?i.

 Ca ?i pân? acum, pentru orice informa?ii ?i oferte personalizate speciali?tii no?tri v? stau cu pl?cere la dispozi?ie:
 
CLAAS Timi?oara:  
Dealer S.C.Agrocomer? Holding S.A. 
Tel.+40746.088.300
Filiala Satu Mare 
Tel.+40752.230.609
Filiala Oltenia 
Tel.+40746.088.302
Filiala Cluj 
Tel.+40746.155.177
Filiala Mure? 
Tel.+40755.043.524
Filiala Alba 
Tel.+40755.043.518
   
CLAAS Alexandria:  
Dealer: S.C. Proinvest SRL 
Tel.+40741.094.047
Filiala Buftea 
Tel.+40740.303.577
Filiala Giurgiu 
Tel. +40745.057.358
 
   
CLAAS Br?ila:  
Dealer: S.C. Serv-Claas SRL 
Tel.+40728.028.834
Filiala Vaslui 
Tel.+40725.347.881
S.C. Ursa Mare SRL Suceava 
Tel.+40751.260.410
S.C. Tehnoland Urziceni SRL 
Tel.+40722.347.100
S.C. Agricola 96 ?ig?na?i S.A. 
Tel.+40762.207.641
 
   
CLAAS Constan?a:  
Dealer S.C. Proagroservice SRL 
Tel.+40759.033.978
Filiala C?l?ra?i 
Tel.+40744.682.634
Filiala Tulcea 
Tel.+40758.033.224
 
 
Parteneri CLAAS pentru finan?are cu dobând? subven?ionat?:
 
 
Cu stimă,
Finn Petersen
 

 
CLAAS lanseaz? o nou? genera?ie de tractoare AXION 900 din gama de mare putere
 
CLAAS lanseaz? o nou? genera?ie de tractoare AXION 900 din gama de mare putere
 
Gama de tractoare de mare putere CLAAS AXION 900 pentru contractorii din agricultur? ?i fermele de mari dimensiuni a fost lansat? în 2011, creându-?i rapid un renume pe pia??. Aceasta este apreciat? în special pentru for?a de trac?iune uria??, interac?iunea perfect? dintre motor ?i transmisie, utilizarea extrem de simpl? ?i consumul redus de carburant. CLAAS lanseaz? acum noua genera?ie AXION 900, care a cunoscut îmbun?t??iri sistematice ?i ofer? multe func?ii noi. Printre acestea se num?r? motoare mai puternice cu un concept de tura?ii sc?zute, controlul optimizat al transmisiei CMATIC, noul terminal CEBIS cu ecran tactil ?i maneta multifunc?ional? CMOTION, precum ?i noua op?iune CIS+ cu cotier? multifunc?ional?. 

Motoare puternice ?i un nou model de top cu o putere de pân? la 445 CP 

Noile modele AXION 900 sunt echipate cu un motor FPT Cursor 9 cu 6 cilindri sofisticat, cu eficien?? dovedit? ?i o cilindree de 8,7 litri. Acest motor respect? toate prevederile standardului de emisii Stage IV (Tier 4). În plus, este echipat standard cu un turbocompresor cu geometrie variabil?, asigurând o presiune optim? a aerului de supraalimentare în func?ie de sarcina curent? ?i tura?ia motorului. Prin urmare, 70% din cuplul maxim este disponibil chiar ?i la ralanti. Puterea maxim? a acestor modele (AXION 920 – 960) a fost m?rit?, ajungând acum între 325 ?i 445 CP (conform ECE R 120). Ca ?i pân? acum, noile tractoare AXION 900 transfer? întreaga putere a motorului c?tre ro?i chiar de la pornire ?i la toate vitezele de deplasare, f?r? a avea nevoie de amplificare.

Cuplu mai mare la tura?ii mai mici

Datorit? conceptului avansat de tura?ii reduse, motorul tractorului AXION 900 genereaz? un cuplu cu 18% mai mare fa?? de modelul anterior, la o tura?ie mai mic? (cu pân? la 200 rpm). Acest lucru reduce consumul de carburant ?i asigur? performan?e optime de conducere pentru toate aplica?iile de transport ?i opera?iunile desf??urate pe câmp. O reducere suplimentar? cu aproximativ 2 litri/or? a consumului de carburant este ob?inut? prin sc?derea automat? a tura?iei de ralanti de la 800 la 650 rpm în timpul sta?ion?rii. În modul priz? de putere ECO, pân? la 95% din puterea maxim? a motorului este transferat? arborelui prizei de putere în ciuda tura?iei reduse a motorului, permi?ând operarea implementelor grele la o tura?ie mai mic? a motorului.

Transmisia continuu variabil? CMATIC cu hardware ?i software actualizat

Toate modelele din noua gam? AXION 900 sunt echipate standard cu transmisia continuu variabil? ZF Terramatic actualizat?, care ?i-a dovedit eficien?a pe tractorul AXION 800. Aceasta a fost adaptat? la puterea sporit? a acestor tractoare ?i se caracterizeaz? printr-o stabilitate remarcabil? ?i prin transmiterea puterii cu o component? mecanic?, asigurând o eficien?? maxim? în toate gamele de vitez?, de la 0,05 la 50 km/h. Sistemul de control al transmisiei continuu variabile CLAAS CMATIC utilizeaz? un software de nou? genera?ie, care integreaz? multe dintre cerin?ele clien?ilor identificate în condi?ii reale de lucru ?i îmbun?t??e?te interac?iunea motor-transmisie. De exemplu, tempomatul poate fi dezactivat prin intermediul pedalei de accelera?ie ?i transmisia se adapteaz? mai rapid la opera?iunea desf??urat?, deoarece operatorul poate comuta între dou? valori memorate de încărcare a motorului prin simpla ap?sare a unui buton.
Comutare între dou? valori memorate de încarcare a motorului prin simpla ap?sare a unui buton
 
Comutare între dou? valori memorate de încarcare a motorului prin simpla ap?sare a unui buton

Dou? versiuni disponibile pentru prima dat?

Noul AXION 900 este acum disponibil în premier? în dou? versiuni – CIS+ ?i CEBIS. 

La fel ca CEBIS (sistemul electronic de informare la bord CLAAS), op?iunea CIS+ (CLAAS Information System) este extrem de u?or de utilizat ?i, în compara?ie cu CEBIS, ofer? un nivel ridicat de confort cu un grad mai redus de complexitate. Printre caracteristicile CIS+ se num?r? ecranul color CIS de 7 inch integrat în montantul A ?i cotiera multifunc?ional? cu maneta de comand? cu 4 c?i ELECTROPILOT ?i maneta de comand? DRIVESTICK pentru controlul transmisiei CMATIC. 

Op?iunea CEBIS este prev?zut? cu noul terminal CEBIS cu un ecran tactil de 12 ?i cotiera ergonomic? cu maneta de comand? multifunc?ional? CMOTION pentru controlul confortabil al tuturor func?iilor principale utilizând degetul mare, ar?t?torul ?i degetul mijlociu. Noul CEBIS ofer? multe func?ii noi pentru o operare foarte rapid? ?i direct?. Structura sa de operare intuitiv? se bazeaz? pe genera?ia obi?nuit? CEBIS, fiind optimizat? pentru utilizarea cu ecran tactil. O caracteristic? deosebit de confortabil? este ajustarea rapid? a func?iilor tractorului utilizate frecvent folosind DIRECT ACCESS, atingând pur ?i simplu silueta utilajului de pe ecranul tactil CEBIS. 

Sistemele de ghidare prin GPS precise de la CLAAS sunt disponibile din fabric? pentru op?iunile CIS+ ?i CEBIS în toate nivelurile de configurare. Solu?ia de telemetrie CLAAS TELEMATICS este inclus? în dotarea standard a tuturor tractoarelor AXION 900.

Sistem hidraulic cu confort sporit

Toate tractoarele AXION 900 au un sistem hidraulic cu senzor de înc?rc?tur? ?i un debit de 150 sau 220 l/min ?i manete de eliberare pentru toate conexiunile hidraulice din partea din spate. Versiunea CIS+ este prev?zut? cu pân? la ?ase supape hidraulice, iar CEBIS cu pân? la opt supape hidraulice. În ambele versiuni, acestea sunt comandate electronic prin intermediul unor comutatoare basculante de pe cotier? ?i al manetei de comand? cu 4 c?i ELECTROPILOT. În plus, tastele func?ionale de pe cotier? ?i maneta de comand? multifunc?ional? pot fi configurate pentru oricare dintre supapele hidraulice. Acest lucru reduce eforturile operatorului, în special în timpul opera?iunilor combinate, deoarece nu mai este necesar? schimbarea frecvent? a pozi?iei mâinii.  

Prioritizarea supapelor hidraulice pentru un volum constant de ulei

În versiunea CEBIS, operatorul poate atribui prioritate oric?rei supape hidraulice. Astfel, volumul de ulei presetat pentru supapa hidraulic? prioritizat? r?mâne aproape constant chiar ?i atunci când sunt utilizate ?i alte supape hidraulice. Op?iunea de prioritizare este util?, de exemplu, pentru echipamentele cu func?ionare continu? precum motoarele hidraulice sau sem?n?torile de precizie pneumatice, care au nevoie de un debit constant de ulei în timpul func?ion?rii. În noul terminal CEBIS poate fi definit?, de asemenea, o ramp? de deschidere ?i închidere pentru fiecare supap? hidraulic?. Prin urmare, operatorul poate stabili la cât timp dup? activare ar trebui o supap? hidraulic? s? asigure debitul maxim de ulei presetat. Acest lucru reduce solicit?rile ?i uzura motoarelor hidraulice sau a cilindrilor hidraulici mai mici, de exemplu pentru marcarea pistelor.

Dispozitiv de cuplare flexibil pentru o gam? larg? de implemente

Noul AXION 900 este prev?zut standard cu un dispozitiv de cuplare universal prev?zut cu o bar? lung? de ajustare ?i o fant? pentru cuplare în bara de remorcare. Astfel, pot fi utilizate pân? la ?ase dispozitive de tractare diferite. La versiunile cu bar? de remorcare, orificiile din fant? permit ajustarea distan?ei dintre puntea spate ?i punctul de cuplare, permi?ând operatorului s? schimbe punctul de cuplare a implementului în func?ie de sarcina curent?:
  • Ac?ionat spre interior: confort sporit la rulare, de exemplu în timpul transportului pe ?osele cu o sarcin? mai mare pe bara de remorcare deoarece aceast? sarcin? este distribuit? spre puntea spate
  • Actionat spre exterior: reduce raza de bracaj a ansamblului tractor/implement, de exemplu în timpul lucrului pe câmp, mutând punctul de pivotare înspre partea din spate
Dispozitivul de cuplare al noului AXION 900 respect? standardul ISO 500, permi?ând utilizarea simpl? a unor cuple de la diferi?i produc?tori, compatibile cu standardul amintit. Ca alternativ? este disponibil un element de cuplare pentru pick-up.
Dispozitiv de cuplare universal
 
Dispozitiv de cuplare universal

Noul pachet de iluminat ?i detalii practice utile

Noile tractoare AXION 900 sunt disponibile op?ional cu diferite pachete de iluminat cu tehnologie LED. Pachetele includ pân? la 20 lumini de lucru ?i lumini de drum cu tehnologie LED, inclusiv lumini diurne. În plus, toate modelele pot fi echipate cu un sertar pentru scule deta?abil cu role telescopice, deosebit de apreciat în gama de modele AXION 800. Sertarul este suficient de mare pentru depozitarea unei truse de scule standard, permi?ând schimbarea setului de scule de la bord în func?ie de opera?iunile desf??urate. Un alt detaliu practic pentru utilizarea zilnic? sunt terminalele externe ale bateriei u?or accesibile pentru toate modelele. Astfel, fiecare tractor poate fi utilizat foarte simplu ca surs? de energie, de exemplu pentru realimentarea pe câmp. În plus, noul AXION 900 este echipat standard cu oglinzi cu unghi larg ?i dou? câmpuri vizuale ajustabile separat, precum ?i cu un racord de aer comprimat lâng? treptele de acces în cabin? din partea stâng?
Oglinzi cu unghi larg ?i dou? câmpuri vizuale ajustabile separat
 
Oglinzi cu unghi larg ?i dou? câmpuri vizuale ajustabile separat

Noile tractoare AXION 900 vor fi disponibile spre vânzare la sfâr?itul anului 2017.
 

 
CLAAS prezint? noua genera?ie de tractoare din gama ARION 500 ?i 600
 
CLAAS prezint? noua genera?ie de tractoare din gama ARION 500 ?i 600
 
Cu modelele gama ARION 500 ?i 600, CLAAS ofer? tractoare polivalente, versatile, cu un nivel ridicat de confort, adecvate atât pentru lucrul în câmp ?i pe p??uni, cât ?i pentru aplica?ii de transport ?i ca înc?rc?tor frontal pentru activit??ile din ferme. CLAAS prezint? acum o nou? genera?ie a acestor tractoare cu eficien?? dovedit?, cu op?iuni de echipare îmbun?t??ite, o gam? extins? de motoare ?i numeroase func?ii noi. Printre acestea se num?r? noul sistem CIS+, noul terminal CEBIS, caracteristici îmbun?t??ite ale transmisiilor HEXASHIFT ?i CMATIC ?i noua suspensie fa?? PROACTIV dezvoltat? de CLAAS.

Trei op?iuni de echipare disponibile în premier?

Datorit? sistemului de baz? CIS, noului sistem CIS+ ?i terminalului CEBIS premium, trei op?iuni diferite de echipare sunt acum disponibile în premier? pentru modelele din gama ARION 500 ?i 600. Toate versiunile sunt disponibile cu o transmisie powershift HEXASHIFT; ca alternativ?, versiunile CIS+ ?i CEBIS pot fi furnizate cu transmisia continuu variabil? CMATIC. Versiunea CIS a r?mas simpl? în mod deliberat, cu supape hidraulice ac?ionate mecanic ?i ecran CIS, în timp ce versiunea CIS+ este echipat? standard cu supape hidraulice cu comand? electronic? ?i ecran color CIS. Ambele versiuni sunt prev?zute cu renumita cotier? multifunc?ional? cu manet? de comand? în patru direc?ii ELECTROPILOT ?i DRIVESTICK pentru comanda transmisiei. Versiunea CEBIS trece la nivelul superior, fiind echipat? cu terminalul CEBIS complet reproiectat cu ecran tactil de 12 inch ?i func?ia intuitiv? DIRECT ACCESS, precum ?i cu maneta de comand? multifunc?ional? CMOTION, ac?ionat? cu doar trei degete.

Plaja mai mare de putere

Plaja de putere a tractoarelor din gama ARION a fost extin? semnificativ. De la 125 CP pentru ARION 510 pân? la 185 sau 205 CP pentru ARION 660 datorit? sistemului CLAAS POWER MANAGEMENT (CPM). În cazul tractorului ARION 660, CPM asigur? o cre?tere a puterii cu pân? la 20 CP pentru transport ?i opera?iunile care necesit? utilizarea prizei de putere. Toate modelele ARION 500 sunt dotate cu un motor cu 4 cilindri, în timp ce tractoarele ARION 600 cu un motor cu 6 cilindri. La modelele ARION 600, tura?ia la ralanti a motorului este redus? automat de la 800 la 650 rpm când tractorul sta?ioneaz?, asigurând o economie suplimentar? de carburant. Toate motoarele respect? prevederile standardului de emisii Stage IV (comparabil cu Tier 4) datorit? combina?iei dintre EGR (recircularea gazelor de e?apament r?cite), filtrul de particule diesel (DPF) ?i convertizorul catalitic SCR (reducere catalitic? selectiv?). În ciuda includerii unui rezervor de AdBlue, capacitatea rezervorului de motorin? a fost u?or m?rit?.
Rezervor AdBlue inclus
 
Rezervor AdBlue inclus

Transmisia powershift HEXASHIFT cu tempomat ?i SMART STOP

Transmisia powershift HEXASHIFT cu eficien?? dovedit? din dotarea noii game ARION a fost îmbun?t??it? în condi?ii practice ?i ofer? o gam? larg? de func?ii noi. Printre acestea se num?r? tempomatul, care men?ine automat viteza de deplasare selectat? de operator la o tura?ie optim? a motorului. Astfel, motorul func?ioneaz? independent de sarcina curent? ?i este deosebit de eficient din punct de vedere al consumului. Func?ia integrat? SMART STOP asigur? o manevrare extrem de confortabil?. La ap?sarea pedalei de frân?, transmisia se decupleaz? automat, nemaifiind necesar? ac?ionarea pedalei de ambreiaj. Astfel, efortul operatorului este redus, în special în timpul opera?iunilor care necesit? utilizarea intens? a ambreiajului, cum ar fi la folosirea înc?rc?torului frontal ?i la formarea balo?ilor rotunzi.
Func?ie SMART STOP (HEXASHIFT)
 
Func?ie SMART STOP (HEXASHIFT)

Software nou pentru controlul transmisiei CMATIC

Transmisia continuu variabil? CLAAS CMATIC din dotarea modelelor ARION 600/500 utilizeaz? un software de ultim? genera?ie, care r?spunde la multe dintre nevoile clien?ilor identificate în condi?ii reale de lucru ?i asigur? o coordonare mai bun? între motor ?i transmisie. De exemplu, tempomatul poate fi dezactivat prin intermediul pedalei de accelera?ie, iar transmisia se adapteaz? mai rapid la opera?iunea desf??urat?, deoarece operatorul poate comuta între dou? valori salvate de suprasarcin? a motorului prin simpla ap?sare a unui buton.

Noua suspensie pe puntea fa?? PROACTIV

Toate modelele ARION 500 ?i 600 noi pot fi echipate cu noua suspensie fa?? PROACTIV dezvoltat? de CLAAS. Greutatea tractorului este sus?inut? în mod optim de suspensia fa?? datorit? dispunerii triunghiulare a celor doi cilindri de suspensie înclina?i spre exterior. Controlul inteligent al suspensiei fa?? PROACTIV asigur?, de asemenea, stabilizarea activ? antiruliu în curbe ?i reduce mi?c?rile de tangaj în timpul frân?rii ?i acceler?rii. Acest lucru asigur? un confort optim chiar ?i la rularea cu viteze mari pe ?osele, piste sau câmpuri ?i spore?te siguran?a la deplasarea cu implemente grele ata?ate, prevenind oscila?iile ansamblului tractor/implement.
Noua suspensie fa?? PROACTIV
 
Noua suspensie fa?? PROACTIV

Direc?ia pe care o dori?i

Noile modele ARION 500 ?i 600 sunt disponibile, de asemenea, cu sistemul de direc?ie dinamic? CLAAS. Prin intermediul acestui sistem, operatorul poate modifica num?rul de rotiri ale volanului necesare pentru ob?inerea aceluia?i unghi de bracaj ?i ajusta direc?ia la opera?iunea desf??urat? prin simpla ap?sare a unui buton. Ajustarea se realizeaz? în dou? programe automate diferite, fiecare cu dou? niveluri, ?i un program manual cu patru niveluri de intensitate. Acest lucru asigur? o manevrare mai simpl? ?i mai rapid?, în special în timpul opera?iunilor cu numeroase manevre de virare utilizând înc?rc?torul frontal sau la cap?t de rând.

Cabin? cu 4 sau 5 montan?i

Toate modelele sunt disponibile cu o gam? actualizat? de cabine. Fiecare versiune ofer? un spa?iu generos, un parbriz continuu ?i vizibilitate optim?, inclusiv asupra implementelor late din spate. De asemenea, clien?ii pot alege între cabina familiar? cu 5 montan?i, un acces larg ?i o portier? pu?in proeminent?, ?i o cabin? cu 4 montan?i ?i un câmp vizual continuu în partea stâng? a operatorului. Cabina cu 4 montan?i este deja folosit? de modelele AXION 900 ?i 800 mai mari.

Frân? de parcare electronic?, putere hidraulic? mai mare ?i anvelope mai mari

Noile modele din gama ARION 500 ?i 600 sunt disponibile în premier? cu frâna de parcare electronic? Parklock pe maneta REVERSHIFT. În cazul în care operatorul iese din cabin? f?r? a ac?iona frâna Parklock, frâna de parcare de pe tractor ?i eventualele implemente/remorci ata?ate este activat? pentru a preveni deplasarea tractorului ?i provocarea unui accident. În plus fa?? de sistemul hidraulic anterior cu senzor pentru înc?rc?tur? ?i un debit de 110 l/min este disponibil? ?i o versiune nou? cu un debit de 150 l/min. Pentru modelele ARION 630 ?i cele din gamele superioare, jante de 42 inch ?i un diametru maxim al anvelopei de 1,95 m sunt acum disponibile op?ional, asigurând o for?? ridicat? de trac?iune ?i protejând în acela?i timp solul.
Frân? de parcare electronic? Parklock pe maneta REVERSHIFT
 
Frân? de parcare electronic? Parklock pe maneta REVERSHIFT

Noile tractoare CLAAS ARION 500 ?i 600 vor fi disponibile începând cu toamna anului 2017.
 

 
Cabina tractorului v?zut? prin mediul virtual - ghidul interactiv pentru tractoare CLAAS
 
Cabina tractorului p?trunde în mediul virtual - ghidul interactiv pentru tractoare CLAAS
 
Ghidul interactiv pentru tractoare CLAAS aduce realitatea virtual? ?i augmentat? în universul utilajelor agricole, cu avantaje evidente pentru clien?i. Rolul acestui ghid, furnizat ca aplica?ie gratuit? pentru smartphone ?i tablet?, este de a explica diferitele func?ii disponibile în cabina tractoarelor CLAAS.

Aplica?ia nu doar înlocuie?te manualul tip?rit, ci reprezint? ?i o modalitate mai simpl? de a afla r?spunsuri la unele întreb?ri legate de func?iile disponibile în cabin?. În loc s? r?sfoiasc? manualul, este suficient ca utilizatorul s? fotografieze cu un smartphone comenzile relevante ale tractorului.

Utilizarea aplica?iei în cabin?

Aplica?ia utilizeaz? realitatea augmentat? pentru a localiza componenta de control dorit?, care poate fi orice de la o simpl? lamp? de control la sistemul CSM (CLAAS Sequence Management). Apoi, printr-un simplu clic pe smartphone sau tablet?, func?ia respectiv? este explicat? sub forma unui text ilustrat. Pentru unele func?ii mai complexe, explica?iile vor fi furnizate sub form? de tutoriale, pentru o mai bun? în?elegere a informa?iilor. 

Pentru a localiza o anumit? component? de control în cabin?, aplica?ia are o func?ie de c?utare integrat?, care func?ioneaz? pe baza sistemului de localizare al telefonului.

Utilizarea aplica?iei cu ochelari VR

Exist? ?i posibilitatea de a utiliza aplica?ia f?r? a fi prezent în cabin?. Astfel, realitatea virtual? ?i ochelarii VR creeaz? o experien?? virtual? a ?ederii în cabin? (în format 2D sau 3D).

Este o modalitate simpl? ?i rapid? de a v? familiariza mai rapid cu func?iile tractorului ?i de a profita la maxim de toate avantajele oferite de sistemele de asisten?? CLAAS – pentru un conform optim al utilizatorului ?i performan?e maxime. 

Aplica?ia este disponibil? pentru toate tractoarele CLAAS cu transmisie continuu variabil? CMATIC (ARION 500 ?i 600, AXION 800 ?i 900), alte modele urmând s? fie ad?ugate în viitorul apropiat. Aplica?ia este deja disponibil? în limbile englez? ?i francez?, urmând s? apar? în curând ?i versiunea în limba german?.

Aplica?ia poate fi desc?rcat? pe smartphone sau tablet? de pe App Store (iPhone ?i iPad) sau Google Play (Android)
 

 
         
Contact
CLAAS Regional Center
South East Europe
Sos. Bucuresti - Urziceni Nr. 68 C Birou1
077010 Comuna Afumati
Ilfov, România
Nr. Registrul Comertului: J23/1468/2012
Cod fiscal : RO 30247372

E-Mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Internet: www.claas.ro
   
Conducerea companiei:
Thomas Böck*
Lothar Kriszun*
Hans Lampert*
Hermann Lohbeck
Bernd Ludewig
Jan-Hendrik Mohr
*Director Executiv al Helmut Claas GmbH

Pre?edint? a Consiliului de Supraveghere:
Cathrina Claas-Mühlhäuser

Pre?edinte al comitetului de ac?ionari:
Helmut Claas

CIF: DE 160 410 788

Meteo

Cursul BNR

Vizitatori

ï»ż
Vizite azi:3
Vizite ieri:56
Luna aceasta::1059
Luna trecuta:2226
Anul acesta1059

Contact

Sos. Tulcei nr. 34, Ovidiu
jud. Constanta, Romania
Tel: 0241.255.930
Fax: 0241.255.022
Mob: 0758.033.227

ORAR FUNCTIONARE:
L-V 08.00-16.00, S-D Inchis

ORAR DE VARA:
L-V 07.30-18.00, S-D 08.00-14.00