A+ R A-

MARTIE 2017

 
 
 
Noută?i de la CLAAS.
 
Noută?i de la CLAAS.   07.03.2017
 
 
Stimate Domn,

V? invit?m cu drag s? descoperi?i pe larg subiectele pe care vi le-am preg?tit în edi?ia de ast?zi a Newsletter-ului nostru:

  • Testul practic DLG trecut cu brio de presa de balotat VARIANT 485 RC PRO
  • Update despre înc?rc?toarele telescopice CLAAS SCORPION
  • Ofert? special? pentru CLAAS GPS PILOT S7
 
 
Finn Petersen
Director General
 
 
Luigi Radu
Director Vânz?ri ?i Marketing
 
Pentru orice informa?ii ?i oferte personalizate speciali?tii no?tri v? stau ca întotdeauna cu pl?cere la dispozi?ie:
 
 
CLAAS Timi?oara:  
Dealer S.C.Agrocomer? Holding S.A.
Tel.+40746.088.300
Filiala Satu Mare
Tel.+40752.230.609
Filiala Oltenia
Tel.+40746.088.302
Filiala Cluj
Tel.+40746.155.177
Filiala Mure?
Tel.+40755.043.524
Filiala Alba
Tel.+40755.043.518
   
CLAAS Alexandria:  
Dealer: S.C. Proinvest SRL
Tel.+40741.094.047
Filiala Buftea
Tel.+40740.303.577
Filiala Giurgiu
Tel. +40246.210.601
 
   
CLAAS Br?ila:  
Dealer: S.C. Serv Class SRL
Tel.+40728.028.834
Filiala Vaslui
Tel.+40725.347.881
S.C. Ursa Mare SRL Suceava
Tel.+40751.260.410
S.C. Tehnoland Urziceni SRL
Tel.+40722.347.100
S.C. Agricola 96 ?ig?na?i S.A.
Tel.+40762.207.641
 
   
CLAAS Constan?a:  
Dealer S.C. Proagroservice SRL
Tel.+40744.487.560
Filiala C?l?ra?i
Tel.+40744.682.634
Filiala Tulcea
Tel.+40748.238.127
 
 
Cu stimă,
Finn Petersen
 

 
Presa pentru balo?i rotunzi CLAAS VARIANT 485 RC PRO a primit sigla de calitate „APROBAT DLG”
 
Presa pentru balo?i rotunzi CLAAS VARIANT 485 RC PRO a primit sigla de calitate „APROBAT DLG”
 
Dup? efectuarea unor teste practice cuprinz?toare, presa pentru balo?i rotunzi VARIANT 485 RC PRO de la CLAAS a primit mult râvnita sigl? de calitate „APROBAT DLG” din partea Societ??ii Germane pentru Agricultur? (DLG). Programul de testare a inclus o serie de verific?ri practice, teste func?ionale cu furaje de iarb? ?i paie ?i evaluarea direct? de c?tre fermieri a caracteristicilor de func?ionare. ?i performan?a presei de balotat la tura?ie redus? a prizei de putere a fost evaluat?. Raportul de testare final din partea DLG confirm? rezultatele bune ob?inute de VARIANT 485 RC PRO.

Noua pres? cu camer? variabil? pentru balo?i rotunzi

Noua gam? de prese cu camer? variabil? CLAAS VARIANT 400 pentru balo?i rotunzi este prev?zut? cu o serie de îmbun?t??iri de design în ceea ce prive?te fluxul de material recoltat, forma ?i legarea balo?ilor. Toate acestea au fost analizate riguros în timpul testelor practice extinse realizate de DLG, atât pentru furajele de iarb?, cât ?i pentru paie. Testele au fost efectuate asupra unui model VARIANT 485 cu unitate de t?iere ROTO CUT ?i podeaua toc?torului PRO cu coborâre hidraulic?.

Randament ridicat

Vitezele mai mari ale curelei la tura?ia nominal? a motorului, vitezele mai mari de deschidere ?i închidere a u?ii din spate ?i alte îmbun?t??iri tehnice au fost concepute pentru a cre?te randamentul pe or? a presei VARIANT 485 RC PRO, lucru pe deplin confirmat de echipa de testare DLG. În cadrul testelor desf??urate pe câmp, ace?tia au ob?inut un randament pe or?, inclusiv timpii de nefunc?ionare ?i întoarcere, de 40,4 t de mas? verde de furaje cu o vitez? de deplasare a presei de balotat de 5,1 km/h ?i 14 cu?ite în func?iune. Fluxul de material a atins valori remarcabile de 165,4 t/h.

Compresie optim? a balo?ilor

Echipa de testare a fost, de asemenea, impresionat? de performan?ele de compresie ale presei de balotat CLAAS. La o vitez? de deplasare de 3,6 km/h (specifica?ie DLG) ?i o densitate a balo?ilor de 100% cu ?apte cu?ite în func?iune, balo?ii de furaje au avut o densitate medie de 449,4 kg/m3 mas? verde, cu 38,3% mas? uscat?. Un alt aspect pozitiv remarcat de echipa de testare a fost distribu?ia uniform? a densit??ii, m?surat? pe standul de testare DLG, care a indicat un miez solid al balo?ilor, cu o densitate maxim? între miezul ?i stratul periferic al balo?ilor.

Reducerea semnificativ? a consumului de carburant la tura?ii reduse

CLAAS VARIANT 485 RC PRO a ob?inut rezultate deosebit de impresionante în cadrul testului efectuat la tura?ii reduse ale prizei de putere. Formarea balo?ilor la 800 rpm în loc de 1.000 rpm a redus puterea necesar? ?i consumul de carburant în mai multe condi?ii de testare cu 12,8% - 27,9% în ceea ce prive?te masa verde, cu cel pu?in acela?i randament ?i aceea?i densitate a balo?ilor.

Apreciere din partea utilizatorilor

În cadrul testelor practice ale caracteristicilor de func?ionare efectuate de ?ase fermieri, presa de balotat a fost evaluat? din punct de vedere al cupl?rii ?i decupl?rii, oper?rii ?i set?rii, calit??ii balo?ilor, calit??ii lucrului, precum ?i al cur??eniei ?i între?inerii. Calificativul general acordat de utilizatori pentru toate aceste criterii de testare a fost „bun” (2,2). Ace?tia au eviden?iat op?iunile bine structurate de setare, cu meniuri intuitive ?i utilizare f?r? probleme a terminalului ISOBUS.

DLG este o organiza?ie apolitic? din sectorul agricol. Sigla de calitate acordat? de DLG-Test Center Technology and Farm Inputs este sinonim? pe pia?? cu validarea impar?ial? a calit??ii superioare a produselor. Raportul complet de testare va putea fi desc?rcat începând cu luna martie de pe pagina www.dlg.org/ernte.html
 

 
CLAAS SCORPION. Confort sporit, manevrare facil? ?i sigur?
 
CLAAS SCORPION. Confort sporit, manevrare facil? ?i sigur?
 
CLAAS ?i-a prezentat la târgul Agritechnica 2015 noua gam? de înc?rc?toare telescopice SCORPION ce respect? prevederile standardului de emisii Stage IV (Tier 4), ridicând astfel ?tacheta în materie de performan?? a motorului ?i confort. Cele mai noi modele ale gamei sunt disponibile acum spre vânzare ?i sunt echipate cu o serie de func?ii noi ?i dot?ri suplimentare pentru un nivel sporit de confort ?i o manevrare mai simpl?. Printre acestea se num?r?, de exemplu, o func?ie de scuturare pentru lucrul cu cupa, elementul de cuplare multipl? pentru ata?area ?i deta?area rapid? a implementelor ?i op?iuni de anvelopare suplimentare.

Înc?rc?toarele telescopice sunt esen?iale pentru manipularea materialelor în cadrul fermelor moderne. Utilizatorii î?i doresc îndeosebi performan?e ridicate, un nivel înalt de rentabilitate ?i confort sporit pentru operator, iar gama CLAAS SCORPION îndepline?te perfect toate aceste cerin?e. Cu o în?l?ime de ridicare între 6,15 m ?i 8,75 m ?i o capacitate de ridicare între 3,0 t ?i 5,5 t, gama extins? SCORPION include solu?ia adecvat? pentru orice ferm?. Toate modelele SCORPION sunt dotate cu un motor diesel Deutz cu patru cilindri, în varianta Stage IV (Tier 4). Acestea sunt prev?zute, de asemenea, cu sisteme CLAAS cu eficien?? dovedit?, precum SMART ROADING ?i SMART HANDLING pentru o tehnologie de propulsie deosebit de inteligent?, un plus de confort ?i o utilizare simpl? în orice mediu de lucru.

Noua func?ie de scuturare faciliteaz? desc?rcarea cupei

Sistemul SMART HANDLING se caracterizeaz? printr-o fiabilitate opera?ional? sporit? ?i func?ii standard de ajustare automat? a nivelului de confort al operatorului pentru toate înc?rc?toarele telescopice CLAAS, u?urând astfel numeroase sarcini ale operatorului. O noutate pentru gama SCORPION este func?ia de scuturare a cupei, care faciliteaz? desc?rcarea acesteia în cazul lucrului cu materiale umede sau lipicioase, precum îngr???mânt, compost sau p?mânt. Bra?ul poate fi mi?cat în continuare f?r? probleme atunci când este activat? func?ia de scuturare. Aceast? func?ie este activat? printr-o combina?ie de taste de pe joystick, astfel încât operatorul o poate porni sau opri în orice moment în timpul opera?iunilor desf??urate.
 
 
În plus, prin intermediul SMART HANDLING, operatorul poate comuta cu u?urin?? între modul cup?, modul stiv?, ridicarea vertical? ?i modul manual. O alt? func?ie automat? nou? este revenirea cupei, cu ajutorul c?reia operatorul poate programa în orice moment o pozi?ie de revenire a cupei, urmând ca aceasta s? revin? automat în pozi?ia respectiv? prin simpla ap?sare a unui buton.

Element nou de cuplare multipl? pentru montarea/demontarea facil? ?i rapid? a implementelor

CLAAS ofer? acum elementul de cuplare multipl? ca dotare op?ional? pentru toate modelele SCORPION. Al?turi de butonul de depresurizare de pe capul de antrenare, acesta permite conectarea ?i deconectarea mai simpl? ?i mai rapid? a racordurilor hidraulice la schimbarea implementelor. Elementul de cuplare multipl? ?i-a dovedit deja eficien?a pe tractoarele CLAAS cu înc?rc?toare frontale, CLAAS fiind primul produc?tor care ofer? aceast? op?iune din fabric? pentru înc?rc?toare telescopice. Noul element de cuplare multipl? este disponibil în varianta dubl? sau cvadrupl?.
 
 
Alte op?iuni noi pentru gama actual? SCORPION includ anvelopele solide Michelin BibLoad ?i sistemul de analiz? a performan?ei ?i documentare CLAAS TELEMATICS cu eficien?? dovedit?. Noile anvelope BibLoad sunt ideale pentru utilizarea înc?rc?toarelor telescopice pe suprafe?e dure, cum ar fi zonele asfaltate din jurul fermei. În func?ie de model, sunt disponibile ?i anvelopele Michelin 460/70 R24 sau 500/70 R24.

Sistemul de propulsie

Toate modelele SCORPION sunt propulsate de noua genera?ie de motoare diesel Deutz. Motoarele din dotarea modelelor SCORPION 7050 pân? la 6030 genereaz? un cuplu mai ridicat (+4%) ?i dezvolt? o putere mai mare (+11%) comparativ cu unit??ile anterioare. Motoarele ce propulseaz? înc?rc?toarele telescopice SCORPION dezvolt? o putere între 100 kW/136 CP în varianta de baz? ?i 115 kW/156 CP pentru cele dou? modele vârf de gam? SCORPION 7055 ?i 9055. Toate motoarele sunt prev?zute cu un catalizator de oxidare diesel (DOC) ?i reducere catalitic? selectiv? (SCR) cu AdBlue pentru controlul emisiilor. Cele mai performante modele sunt echipate standard ?i cu un filtru de particule diesel (FPD).

Dinamic? optim? de operare cu VARIPOWER ?i SMART ROADING

Op?ional, modelele SCORPION actuale pot fi echipate cu transmisia hidrostatic? inteligent? VARIPOWER. Aceast? transmisie continuu variabil? este complet automat? ?i permite ob?inerea unui cuplu optim pentru întreaga gam? de tura?ii ale motorului modelului SCORPION, pân? la viteza maxim? de deplasare de 40 km/h. Op?ional, modelele SCORPION 7044 - 9055 pot fi oferite ca variante cu o vitez? maxim? mai mic?, de 30 km/h ?i o putere de propulsie mai mare. Modelele 7055 ?i 9055 sunt prev?zute cu transmisia VARIPOWER PLUS, care include de asemenea func?ia SMART ROADING. SMART ROADING spore?te eficien?a, tura?ia motorului fiind redus? automat la atingerea vitezei maxime de deplasare pe ?osea. Astfel, consumul de carburant ?i nivelul de zgomot sunt reduse, în timp ce puterea motorului r?mâne constant?. La cerere, func?ia SMART ROADING este disponibil? op?ional ?i pentru modelele SCORPION 7035 - 6030.

Cabina: siguran?? sporit? ?i o mai bun? orientare

Printre dot?rile de siguran?? ?i de confort ale înc?rc?torului telescopic SCORPION se num?r? treptele reglabile, anti-alunecare ?i un mâner suplimentar pe montantul B pentru accesul ?i ie?irea mai u?oar? din cabin?. Modelele 9055, 7055, 7050 ?i 7044 sunt echipate, de asemenea, cu o frân? de parcare electronic?, integrat? în cotier?, pentru un acces facil. Pentru un plus de siguran??, frâna de parcare este ac?ionat? automat prin intermediul unui comutator de contact pentru scaun de fiecare dat? când operatorul iese din cabin?. ?i eliberarea frânei este foarte simpl? – operatorul nu trebuie decât s? ac?ioneze simultan frâna/pedala de frânare progresiv? ?i butonul de comand? pentru mers înainte/înapoi. În plus, toate afi?ajele pentru instrumente sunt integrate în montantul A al cabinei ?i sunt codate prin culori. Astfel, operatorul poate monitoriza diferitele st?ri de func?ionare ale utilajului în timpul lucrului. Mai mult, pentru modelele SCORPION 9055 - 7044, pe acoperi?ul utilajului este instalat? standard grila FOPS (Falling Object Protective Structure), pentru o vizibilitate optim? ?i mai mult spa?iu pentru cap.

Toate utilajele ?i noile op?iuni din gama SCORPION sunt acum disponibile spre vânzare.
 

 
Sistemele de ghidare CLAAS. Intuitive, fiabile, precise. 
CLAAS GPS PILOT S7. Pre? Promo: 1699 EUR
 
Sistemele de ghidare CLAAS. Intuitive, fiabile, precise.  CLAAS GPS PILOT S7. Pre? Promo: 1699 EUR
 
Sistemul nostru CLAAS GPS PILOT v? sus?ine în activitatea desf??urat? în câmp. Precizia maxim? este acum mai u?or de ob?inut.
  • Crea?i un traseu identic cu cel anterior.
  • Profita?i la maxim de l??imea de lucru.
  • Reduce?i suprapunerile.
  • Economisi?i timp important de lucru ?i pute?i lucra chiar ?i în timpul nop?ii.
  • Cre?te?i rentabilitatea lucrului în ferm?.
 
 
Terminalul de comand? CLAAS S7  poate fi adaptat la mai multe  sisteme de ghidare CLASS, atât manuale, cât ?i automate.

Receptorul poate func?iona cu semnal de la sateli?ii geosta?ionari,  cât ?i de la sta?iile de corec?ie montate la punct fix.

Varianta standard func?ioneaz? cu semnalul de corec?ie EGNOS, iar  semnalele OMNISTAR, BASELINE ?i RTK sunt disponibile op?ional.  De asemenea, dac? dori?i, recep?ia sistemului de naviga?ie GLONASS  poate fi activat? op?ional.
 
 
CLAAS S7 este ideal pentru fermieri. Cu ecranul s?u tactil de 17,8 cm  ?i meniul intuitiv, acesta încorporeaz? cea mai recent? tehnologie, iar  operarea simpl? îl face rapid ?i u?or de utilizat.

*Pre?urile sunt f?r? taxe ?i se supun unor termene ?i condi?ii. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.
 

Meteo

Cursul BNR

Vizitatori

ï»ż
Vizite azi:3
Vizite ieri:56
Luna aceasta::1059
Luna trecuta:2226
Anul acesta1059

Contact

Sos. Tulcei nr. 34, Ovidiu
jud. Constanta, Romania
Tel: 0241.255.930
Fax: 0241.255.022
Mob: 0758.033.227

ORAR FUNCTIONARE:
L-V 08.00-16.00, S-D Inchis

ORAR DE VARA:
L-V 07.30-18.00, S-D 08.00-14.00