A+ R A-

Martie 2018

 
 
 
Noută?i de la CLAAS.
 
Noută?i de la CLAAS.   01.03.2018
 
 
,

CLAAS a început s? produc? propriile înc?rc?toare frontale pentru tractoarele sale din anul financiar 2009. Cererea cre?te în mod constant, pân? în prezent fiind vândute peste 15.000 de înc?rc?toare frontale CLAAS.În acest num?r al Newsletter-ului nostru, v? prezent?m noua versiune de baz? FL E, precum ?i versiunile consacrate FL ?i FL C îmbun?t??ite cu numeroase func?ii noi pentru un plus de confort ?i o func?ionare mai eficient?. 
 
 
Finn Petersen
Director General
 
 
Luigi Radu
Director Vânz?ri ?i Marketing
 
CLAAS ofer? o gam? larg? de utilaje pentru manipularea materialelor agricole în cadrul fermelor, de la înc?rc?toare frontale autopropulsate ?i înc?rc?toare telescopice pân? la remorci de transport ?i remorci autoînc?rc?toare, precum ?i tractoare cu înc?rc?toare frontale. CLAAS ?i-a extins gama de produse prin dezvoltarea noii cupe SMART PUSH care ofer? avantaje suplimentare clien?ilor. Solu?ia SMART PUSH este unic? pe pia?? prin faptul c? înc?rc?tura poate fi desc?rcat? f?r? a fi necesar? bascularea cupei. În schimb, materialul este împins pur ?i simplu în exterior, asigurând astfel în?l?imi de desc?rcare mai mari pentru modelele de înc?rc?toare frontale autopropulsate TORION de dimensiuni mici ?i medii, dar ?i pentru tractoarele CLAAS cu înc?rc?toare frontale. Ve?i putea afla mai multe detalii în continuarea acestui material.

Nu în ultimul rând, dorim s? v? prezent?m bursele ?i premiile acordate de c?tre Funda?ia Claas Stiftung la sfâr?itul anului 2017 tinerilor studen?i de la universit??i din Europa, pentru valoroasele proiecte de diplom? în domeniul tehnicii agricole. Ne bucur? faptul c? printre câ?tig?tori se num?r? ?i trei studen?i de la Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timi?oara. Mai multe detalii ve?i g?si în continuarea acestui Newsletter.

Pentru orice informa?ii ?i oferte personalizate partenerii no?tri de vânz?ri v? stau cu pl?cere la dispozi?ie:
 
CLAAS Timi?oara:  
Dealer S.C.Agrocomer? Holding S.A. 
Tel.+40746.088.300
Filiala Satu Mare 
Tel.+40752.230.609
Filiala Oltenia 
Tel.+40746.088.302
Filiala Cluj 
Tel.+40746.155.177
Filiala Mure? 
Tel.+40755.043.524
Filiala Alba 
Tel.+40755.043.518
   
CLAAS Alexandria:  
Dealer: S.C. Proinvest SRL 
Tel.+40741.094.047
Filiala Buftea 
Tel.+40740.303.577
Filiala Giurgiu 
Tel. +40745.057.385
 
   
CLAAS Br?ila:  
Dealer: S.C. Serv-Claas SRL 
Tel.+40728.028.834
Filiala Vaslui 
Tel.+40725.347.881
S.C. Ursa Mare SRL Suceava 
Tel.+40751.260.410
S.C. Tehnoland Urziceni SRL 
Tel.+40722.347.100
S.C. Agricola 96 ?ig?na?i S.A. 
Tel.+40762.207.641
 
   
CLAAS Constan?a:  
Dealer S.C. Proagroservice SRL 
Tel.+40759.033.978
Filiala C?l?ra?i 
Tel.+40744.682.634
Filiala Tulcea 
Tel.+40758.033.224
 
 
Parteneri CLAAS pentru finan?are cu dobând? subven?ionat?:
 
 
Cu stimă,
Finn Petersen
 

 

Înc?rc?toarele frontale CLAAS, mult îmbun?t??ite, plus o nou? versiune de baz?, FL E

 
Înc?rc?toarele frontale CLAAS - îmbun?t??ite, plus o nou? versiune de baz?, FL E
 
Peste jum?tate din tractoarele ARION 400 sunt în prezent comercializate echipate din fabric? cu supor?i de montare pentru înc?rc?toarele frontale. Cu cea mai nou? genera?ie de înc?rc?toare frontale, CLAAS î?i demonstreaz? experien?a în materie de tehnologie pentru manipularea materialelor, care include deja o gam? extins? de remorci pentru transportul furajelor ?i remorci autoînc?rc?toare, înc?rc?toare telescopice ?i înc?rc?toare frontale autopropulsate. 

Noile versiuni de baz?: FL 40 E - FL 100 E

Cu înc?rc?torul frontal FL E, CLAAS ofer? acum o versiune nou?, a treia, pentru fermieri care caut? înc?rc?toare frontale simple, dar de înalt? performan?? pentru tractoare cu o putere între 45 ?i 120 CP. Înc?rc?toarele frontale FL E pot fi echipate cu tiran?i mecanici cu auto-nivelare ?i sunt prev?zute cu sistemul eficient FITLOCK cu blocare manual? pentru instalarea ?i demontarea simpl? a bra?elor de ridicare. Un sistem de blocare automat? de pe cadrul pentru implemente asigur? montarea confortabil? a cupelor ?i a altor implemente. Sistemul se blocheaz? automat atunci când este înclinat capul de antrenare, astfel încât operatorul nu trebuie s? mai ias? a doua oar? din cabin?. Noul model FL E este disponibil op?ional ?i cu conexiuni hidraulice suplimentare pentru o a treia func?ie, care permite utilizarea graiferelor sau a altor implemente hidraulice. Este disponibil, de asemenea, sistemul de amortizare a vibra?iilor SHOCK ELIMINATOR cu eficien?? dovedit? în prevenirea vibra?iilor în timpul transport?rii înc?rc?turilor grele pe înc?rc?torul frontal.
prin înc?rc?torul frontal FL E, CLAAS ofer? acum o versiune nou?, a treia, pentru fermieri care caut? înc?rc?toare frontale simple, dar de înalt? performan?? pentru tractoare cu o putere între 45 ?i 120 CP.
 
Imagine: prin înc?rc?torul frontal FL E, CLAAS ofer? acum o versiune nou?, a treia, pentru fermieri care caut? înc?rc?toare frontale simple, dar de înalt? performan?? pentru tractoare cu o putere între 45 ?i 120 CP.
 
Modelul FL C cu confort sporit

FL C, modelul de baz? precedent cu tiran?i mecanici cu auto-nivelare, este prev?zut cu multe func?ii noi pentru mai mult confort ?i o func?ionare mai eficient?, fapt care îl pozi?ioneaz? mult mai aproape de modelul de top, FL. Prin urmare, gama de modele a fost extins? prin ad?ugarea modelului FL 140 C, cu în?l?imea de înc?rcare extins? la 4,5 m. În plus, conductele hidraulice ale tuturor modelelor FL C noi sunt amplasate în cadru, pentru protec?ie împotriva deterior?rii ?i o durat? de via?? mai mare. La fel ca modelul de top FL, noul FL C are picioare de sprijin care se pliaz? sub bra?ele de ridicare. Bra?ele de ridicare ale înc?rc?torului frontal pot fi instalate ?i demontate în mod confortabil datorit? sistemului complet automat FITLOCK cu eficien?? dovedit?. La fel ca în cazul modelului FL, modelele FL 60 C - FL 120 C pot fi echipate op?ional cu cilindri de ridicare mai puternici, sporind capacitatea de ridicare cu aproximativ 300 kg fa?? de versiunea standard.

Înc?rc?torul frontal FL cu noua op?iune pentru sporirea capacit??ii de ridicare

Noua gam? FL ofer? num?rul maxim de echipamente op?ionale pentru utiliz?ri extrem de solicitante. Spre deosebire de modelele FL C, toate înc?rc?toarele frontale FL sunt disponibile cu binecunoscutele echipamente op?ionale pentru sporirea performan?ei. Acestea includ tiran?ii hidraulici PCH cu auto-nivelare, sistemul ACS de revenire automat? a cupei ?i sistemul SCS care sincronizeaz? a treia func?ie cu înc?rcarea ?i bascularea. Sistemul SCS asigur? mai mult confort ?i spore?te ritmul de lucru, fiind adecvat pentru lucr?ri care implic? cupe cu gheare sau implemente similare, deoarece bascularea ?i deschiderea graiferului nu trebuie s? fie efectuate în secven?e separate. De asemenea, modelele FL 60 - FL 120 pot fi echipate acum op?ional cu cilindri de ridicare mai puternici, sporind capacitatea de ridicare cu aproximativ 300 kg fa?? de versiunea standard.

Afl? mai multe despre noua gam? de înc?rc?toare frontale CLAAS FL, FL C ?i FL E apelând la partenerii autoriza?i de vânz?ri CLAAS.
 

 
CLAAS prezint? noua cup? cu sistem SMART PUSH
 
CLAAS prezint? noua cup? cu sistem SMART PUSH
 
Principiul SMART PUSH

Componenta de baz? a cupei SMART PUSH este panoul deta?abil din spate care poate fi ac?ionat cu u?urin?? cu ajutorul celui de-al treilea circuit de comand?. Pentru a goli cupa, operatorul trebuie doar s? o aduc? în pozi?ia dorit?, de exemplu deasupra remorcii de amestecare sau în punctul de alimentare a unei instala?ii de biogaz, ?i apoi s? împing? con?inutul acesteia, men?inând-o în pozi?ie orizontal?. Acest lucru permite golirea cupei f?r? a fi necesar? bascularea. Astfel, operatorul poate de?ine în permanen?? controlul total asupra procesului de desc?rcare, controlând în mod optim cantitatea de material desc?rcat?.  
Panoul spate al cupei SMART PUSH cu ac?ionare hidraulic? împinge în afar? con?inutul cupei.
 
Imagini: Panoul spate al cupei SMART PUSH cu ac?ionare hidraulic? împinge în afar? con?inutul cupei.
 
Protec?ie hidraulic? la suprasarcin?

Cantitatea de material preluat? este aceea?i ca în cazul unei cupe standard, cu func?ia standard de protec?ie hidraulic? la suprasarcin?, care previne orice erori opera?ionale. Sistemul de protec?ie func?ioneaz? complet independent fa?? de comenzi ?i r?mâne func?ional chiar dac? sunt decuplate conexiunile hidraulice.  

În?l?imi mai mari de desc?rcare pentru modelele mai mici de înc?rc?toare frontale ?i tractoare

Având în vedere c? nu mai este necesar? bascularea cupei SMART PUSH, sunt posibile în?l?imi mai mari de desc?rcare utilizând acelea?i modele de înc?rc?toare frontale ?i tractoare, pân? acum acest lucru fiind posibil doar cu modelele de dimensiuni mari. Acest lucru este foarte util în special pentru utilajele multifunc?ionale utilizate în cadrul multor ferme, de exemplu pentru înc?rcarea remorcilor de amestecare sau vehiculelor de transport cu pere?i înal?i. În plus, operatorul are o vizibilitate optim? asupra cupei ?i înc?rc?turii în timpul procesului de desc?rcare controlat hidraulic.

Cupa SMART PUSH pentru materiale vrac, pentru capacitate de înc?rcare mai mare

Cupa SMART PUSH pentru materiale vrac reprezint? o alternativ? pentru cupa tradi?ional? cu basculare, care limiteaz? în mod frecvent capacitatea de înc?rcare a înc?rc?toarelor frontale mai mici, având în vedere greutatea mare la gol. În schimb, utilizarea cupei SMART PUSH asigur? utilizarea complet? a capacit??ii de înc?rcare a autovehiculului de baz?. În plus, pentru cupa SMART PUSH este necesar un spa?iu mai mic la nivelul punctului de desc?rcare decât pentru cupa cu basculare, deoarece pozi?ia acesteia nu se schimb? ?i are o decalare mult mai mic? a centrului de greutate. Aceasta înseamn? c? poate lucra mult mai u?or în cl?dirile cu în?l?ime mic? din cadrul fermei. 

Este disponibil? ?i cu gheare la partea superioar?

Cupa SMART PUSH poate fi achizi?ionat? ?i cu gheare la partea superioar?, care necesit? tot un singur circuit hidraulic de comand? suplimentar. La începutul desc?rc?rii este deschis doar bra?ul cu gheare. Materialul este împins în mod automat de panoul din spate în momentul în care bra?ul cu gheare atinge un anumit unghi. Rezultatul este coordonarea optim? dintre deschiderea ghearelor ?i împingerea materialului în afar?. Cupa SMART PUSH poate fi achizi?ionat? pentru modelele CLAAS TORION de dimensiuni mici ?i medii, precum ?i pentru tractoarele CLAAS cu înc?rc?tor frontal FL80 - FL250. Volumul cupei variaz? între 1.760 l pentru modelele mici ?i 4.100 l pentru modelele de dimensiuni medii. 

Noile cupe CLAAS SMART PUSH având capacitatea total? (cup? + con?inut) de 1,8 t sau mai mare sunt disponibile în exclusivitate la dealerii CLAAS începând cu 1 ianuarie 2018.
 

 
Premii pentru tinerele talente din domeniul ingineriei agricole
 
Premii pentru tinerele talente din domeniul ingineriei agricol
 
Funda?ia Claas a fost înfiin?at? în anul 1999 cu scopul de a promova educa?ia ?i cercetarea în domeniul ingineriei agricole ?i în alte domenii afiliate cum ar fi specializ?rile inginere?ti ?i economice.

Începând cu anul 2012, Funda?ia Claas Stiftung Germania a hotarât ca în fiecare an s? dea burse ?i premii celor mai talenta?i studen?i din Europa, de la universit??ile partenere, pentru valoroasele lor proiecte de diplom? în domeniul tehnicii agricole. De atunci ?i pân? în prezent studen?ii români de la USAMVB “Regele Mihai I al Romaniei” din Timi?oara au confirmat prin proiecte de diplom? de excep?ie în fiecare an.

Anul acesta, Funda?ia Claas a acordat din nou burse ?i premii în valoare de peste 45.000 Euro tinerelor talente cu calit??i excep?ionale din Bulgaria, Germania, Marea Britanie, Olanda, Ungaria, Slovacia, Rusia, Polonia ?i România, din domeniul ?tiin?elor agricole, ?tiin?elor tehnice ?i administrarea afacerilor în agricultur?. Decernarea premiilor a avut loc la Funda?ia Claas din Harsewinkel, Germania, în data de 18 octombrie 2017. 

Au fost atribuite burse tinerilor talenta?i din domeniul ?tiin?elor agricole pentru tezele lor de absolvire în inginerie agricol?. Pe parcursul ceremoniei de decernare a premiilor, studen?ii ?i-au prezentat tezele ?i detalii despre domeniile lor de cercetare. Suspansul a durat chiar pân? în ultimul moment, pentru ca doar atunci candida?ii la burse au aflat ce premiu au primit. Sarcina acord?rii certificatelor, a?teptate cu ner?bdare, a fost preluat? de c?tre domnul Helmut Claas, Pre?edintele Consiliului de Administra?ie al Funda?iei Claas. 

La finalul ceremoniei de premiere, câ?tig?torii premiilor, consiliul de administra?ie ?i juriul s-au întâlnit pentru o fotografie de grup.

Au fost acordate urm?toarele premii individuale:

Burse: Bursele Helmut Claas sprijin? studen?ii de la disciplinele de inginerie general? ?i pe aceia care î?i completeaz? studiile ob?inând diplome în managementul afacerilor.

Premiul 1: Locul 1 constituit dintr-o burs? în valoare de 7200 euro a fost acordat lui Dagmar Wicklov, student? la specializarea “Agricultur? ecologic?” de la universitatea din Kassel, Witzenhausen. Lucrarea ei de licen?? a implicat o evaluare a afacerii ?i o analiz? a teoriei sistemului de cre?tere a vi?elului legat de mam? în fermele ecologice de cre?tere a bovinelor de lapte.

Premiul 2: Hubertus Kleuter, student la “?tiin?e agricole” la specializarea de “Inginerie” de la Universitatea de ?tiin?e Aplicate din Osnabrück a câ?tigat cel de-al doilea premiu în valoare de 6000 euro. Teza lui de masterat a fost o analiz? a beneficiilor senzorilor NIR pentru distribuirea îngr?s?mintele lichide comerciale.

Premiul 3: Lui Tobias Rapp de la Universitatea din Hohenheim i s-a acordat premiul al treilea în valoare de 4800 euro. Teza lui de masterat s-a ocupat cu m?surarea vitezei de curgere ?i crearea unui profil de curgere într-un fermentator de biogaz, pentru un agitator bionic nou dezvoltat, analizat independent de vâscozitate.

Premiul 4: Premiul al patrulea în valoare de 3600 euro a fost acordat lui Simon Wolfram de la Universitatea din Kassel,Witzenhausen. El a studiat relevan?a ?i posibilit??ile viitoare de utilizare a insectelor ca produs alimentar ?i furaj în Europa, cu accent pe Germania.

Premiile Bonus: Patru premii bonus, fiecare valorând 1500 euro, au fost acordate în plus la bursele anuale studen?ilor de la Universitatea Tehnic? din Aachen (Germania), Universitatea Harper Adams (Marea Britanie), Universitatea Umwelt Nurtingen-Geislingen  (Germania) ?i Universitatea de Technologie ?i ?tiin?e economice din Budapesta (Ungaria).

Premiile interna?ionale pentru studen?i: Premiile interna?ionale pentru studen?i, fiecare valorând 4500 euro în total (locul I, II si III), au fost acordate studen?ilor de la Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i  Medicin? Veterinar? din Timi?oara (România), Universitatea de Technologie ?i ?tiin?e economice din Budapesta (Ungaria), Universitatea din Wageningen (Olanda),  Universitatea de Agricultu?a din Nitra (Slovacia), Universitatea Angel Kanchev din Ruse (Bulgaria), Universitatea Agrara de Stat Kuban (Rusia) ?i  Universitatea din Poznan (Polonia).

Anul acesta premiile interna?ionale Helmut Claas atribuite Universit??ii de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timi?oara au fost câ?tigate de c?tre: Silviu Ioan Petic?, premiul I în valoare de 2000 Euro, cu lucrarea “Studii comparative între combinele John Deere seria W de ultim? genera?ie ?i combina CASE, genera?ie 1986. Construc?ia unui c?rucior pentru transportul headerului”; premiul II a fost luat de studentul Gerhard Sebastian Mutila cu lucrarea “Optimizarea tehnologiei de mecanizare la cultura porumbului în zona Oravi?a” care a intrat în posesia unui premiu de 1500 Euro; premiul III a fost câ?tigat de studentul Gergo David Nagy cu lucrarea “Studii comparative între tractoarele John Deere seria 8000, de ultim? genera?ie ?i tractorul John Deere din seria 4000, genera?ia 1991 “ care a intrat în posesia unui premiu de 1000 Euro. Silviu Ioan Petic? ?i Gergo David Nagy au terminat specializarea “Agricultura”, în domeniul “?tiin?e agricole”, iar Gerhard Sebastian Mutila specilizarea “Ma?ini ?i Instala?ii pentru Agricultur? ?i Industrie Alimentar?”, în domeniul “Inginerie Mecanic?” în cadrul Facult??ii de Agricultur? din Timi?oara. Studentul Silviu Ioan Petic? a fost prezent în perioada 17 - 18 octombrie 2017 la Ceremonia de decernare a premiilor Helmut Claas 2017 la Centrul Technoparc CLAAS din Harsewinkel, Germania, unde a fost premiat chiar de c?tre domnul Helmut Claas.

Înainte de decernarea premiilor, în diminea?a zilei de 18 octombrie, premian?ii din acest an au avut posibilitatea s? viziteze fabrica CLAAS din Harsewinkel, unde au putut s? vad? tehnica de ultim? genera?ie ?i linii tehnologice la cele mai înalte standarde. Acest moment pentru ei a însemnat afirmarea la început de carier? în domeniul mecanicii agricole, agriculturii ?i administr?rii afacerilor în agricultur?.
 

 
         
Contact
CLAAS Regional Center
South East Europe
Sos. Bucuresti - Urziceni Nr. 68 C Birou1
077010 Comuna Afumati
Ilfov, România
Nr. Registrul Comertului: J23/1468/2012
Cod fiscal : RO 30247372

E-Mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Internet: www.claas.ro
   
Conducerea companiei:
Thomas Böck*
Lothar Kriszun*
Hans Lampert*
Hermann Lohbeck
Bernd Ludewig
Jan-Hendrik Mohr
*Director Executiv al Helmut Claas GmbH

Pre?edint? a Consiliului de Supraveghere:
Cathrina Claas-Mühlhäuser

Pre?edinte al comitetului de ac?ionari:
Helmut Claas

CIF: DE 160 410 788

Meteo

Cursul BNR

Vizitatori

ï»ż
Vizite azi:71
Vizite ieri:122
Luna aceasta::1002
Luna trecuta:3762
Anul acesta34360

Contact

Sos. Tulcei nr. 34, Ovidiu
jud. Constanta, Romania
Tel: 0241.255.930
Fax: 0241.255.022
Mob: 0758.033.227

ORAR FUNCTIONARE:
L-V 08.00-16.00, S-D Inchis

ORAR DE VARA:
L-V 07.30-18.00, S-D 08.00-14.00